Narsisizm Nedir?

Narsisizm nedir sorusunun cevabını bulacağınız bu yazımızda narsisizm tarihçesi ve temelleri üzerinde duracağız. Narsisizm ve narsist kişilikle ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Narsisizm teriminin nereden geliyor sorusuna cevap bularak yazımıza başlayalım. Tarihte yaşamış olan bir kişilik olan Narkissos, suya yansıyan görüntüsüne âşık olmuştur. Bu çevresi tarafından bir “hastalık” olarak görülmüştür ve Narkissos’un “hastalığını” tanımlarken ismine ithafen narsisizm kavramı ortaya çıkmıştır.

Narsisizm terimi, aşırı öz/kişisel-sevgi, kendini olduğundan büyük görme, benmerkezcilik/bencillik, kendine hayran olma, kendini aşırı beğenme ve kendine âşık olma anlamlarında kullanılmaktadır.

Devam etmeden önce burada bir narsist için yukarıdaki tanımların karşılığını da kısaca açıklamak gerekir.

Aşırı öz/kişisel sevgi : Bu tanım bir narsist tarafından kısmen kabul edilebilir ama sevgisinin aşırı olduğuna inanmaz

Kendini olduğundan büyük görme : Bu tanım narsist açısından doğru değildir, çünkü kendisi için zaten büyüktür.

Benmerkezcilik/bencillik : Zaten en iyisi kendisi olduğu için yaptıklarını bu kapsamda değerlendirmezler

Kendine hayran olma : Bunu hak ettiğine inandığına göre başka hayran olabilecek kim olabilir ki?

Kendine âşık olma : Bu ifade bir narsiste abartılı gelir, âşık olsa da âşk onun “güçlü” iradesine ters bir tanımdır.

Narsisizm çatı bir kavramdır. Bu kavram sağlıklı bir öz-saygı, öz-güven, nesne ve kişilerle ilişki kurma olarak tanımlandığı gibi, kişinin cinsellik yönünden de kendini tercih etmesi, görsel yada dokunma olarak kendi vücudundan zevk alması anlamına da gelebilmektedir.

Bireylerde narsisizmin oluşumunun temelleri çocukluk ve hatta bebeklik döneminde atılır. Bu konuyla ilgili Çocukluk ve Bebeklik Dönemi Narsisizm yazımızı okuyabilirsiniz.

Narsisizmin en önemli belirtisi “self”in (benlik) aşırı bir biçimde öne çıkması ve kişinin kendisiyle aşırı bir şekilde meşgul olmasıdır. Bu konuyla ilgili Narsisizm ve Narsistlik Belirtileri yazımızda detayları okuyabilirsiniz.

Kısa bir tanımla Narsisizm, bireyin kendi çalışması ve uğraşlarıyla ortaya koyduklarından, ürettiklerinden zevk alması ve ortaya koyduğu eserlere yönelik beğenilme ve tasdik edilme arzusu olup aslında her insanda görülebilen bir durumdur. Herkes Biraz Narsist’tir yazımızda bu konuyu daha detaylı bulabilirsiniz.

narsist kedi
Bir kedi narsist olursa

Narsist, ortaya koyduğu çalışma ya da eserin gerçek hayatla bağlantılı olması gerekli olduğunu bildiğinden dolayı iç dünyasındaki narsisizm sürekli kontrol altında tutulup denetlenir ve belirlenmiş sınırlar içinde kalır.

Sağlıklı narsisizmde, insan elde ettiği başarılarıyla gurur duyar ve kendisini bu gurura ulaştırmak için uğraştığı işlerden keyif alır, çevresiyle sevgi ilişkisini sürdürür, etrafına değer verir ve onların ihtiyaçlarına yardımcı olur.

[qsm quiz=1]

Add Comment