Narsisizm ve Narsistlik Belirtileri

Narsisizmin başlıca belirtisi benlik duygusunun aşırı şekilde ön plana çıkması ve narsistin
kendisiyle aşırı süre ve aşırı mahiyette meşgul olmasıdır.

Saplantılı bir narsist saatlerce ayna karşısında durabilir. Yüzünü, vücudunu ve “gözlerinin içinden aklını/zekasını” izlemekten büyük zevk alır. Kendisine mükemmel yaratılış şeklinin izahını yapar ve her şeyiyle bu mükemmelliğine inanır.

Benlik kelimesi İngilizce literatürde self kelimesiyle eşleşmektedir. Bugün sosyal medya paylaşımlarında sürekli gördüğümüz “selfi” fotoğraf paylaşımların altında az ya da çok narsist kişilik belirtileri yer almaktadır.

Narsizm belirtilerinden birisi olan sürekli selfi çekimi

Benlik, aslında hayatın devam ettirilmesi, hayata tutunulması ve hayattan zevk alınması için gerekli bir olgudur. Bu yüzden eğer yaşıyor ve yaşamak da istiyorsa herkes biraz narsistir. Benlik normal bir kişiliğin kendisini herkesten ve her şeyden farklı, kendine has bir bütünlük olarak hissetmesi ve de bunun bilincinde olmasıdır.

Kişinin kendi fiziksel özelliklerini iyisi ve kötüsüyle benimseyip kabul etmesi, zihni becerilerini ve tecrübelerini ortaya koyması, başarıları ve bu başarılarının sonuçları ile gurur duyuyor olması normal bir benlik anlayışıdır. Bunların sonucu olarak da içinde bulunduğu toplumda beğenilmeyi, parmakla gösterilmeyi, insanlar tarafından takdir edilip kabul görmeyi bekler. Böylece benlik saygısı oluşur.

Her insanın (normal şartlarda) hayatını idâme ettirebilmesi için amacıyla çalışması gerekir. Dış faktörlere karşı kendini savunma ihtiyacı vardır. Bu sebeplerle kendisine “diğerlerine göre” daha fazla değer vermesi beklenen bir sonuçtur. Bu bahsedilen durum narsizm sapıklık olarak ifade edilecek hali değil, her canlı varlıktan beklenecek normal bir koruma içgüdüsü ve bencilliğinin bir tamamlayıcısı olarak ifade edilebilir.

Narsistik kişilik bozukluğu; çocukluk ya da ergenlik döneminde başlayan ve farklı koşullar altında ortaya çıkan üstünlük duygusu, beğenilme ihtiyacı ve empati yoksunluğu gibi özellikleri içerir. Narsist sapkınlığın temel özelliklerinden en az beş tanesinin aynı kişide toplanması durumunda vaka narsist sapkınlık olarak değerlendirilebilir.

Narsist insanların kişilik özelliklerini anlatan yazımızda detayları bulabilirsiniz.

Add Comment