Herkes Biraz Narsisttir!

Yaşamak istiyor musun? Bu durumda herkes gibi siz de biraz narsist olabilirsiniz. Hastalıklı narsist olmadıktan sonra az narsistlik hayata tad verir.

Tarafsız bir değerlendirme yapılacak olursa Narsizm‘in aslında insanın hayatta kalması gerekli olduğu söylenebilir. Kişinin çalışması ve sağlam bir kişiliği devam ettirmesi için biraz narsisizm zorunlu olup, insan psikolojisi açısından baktığımızda normal bir durumdur.

Gerçek bir narsistle herkes kadar bir narsist arasındaki fark, yaptığı ya da yapacakken engellemelere uğradığında bunun iç dünyasında nasıl bir etkileşime yol açtığıdır. Bunun sonucu zayıflamış veya şişmiş bir özbenlik sevgisi mi yoksa kabullenme mi? Gerçek bir narsist bunu asla kabullenemez.

narsist kedi
narsist kedi

Kişilerin öz benlik sevgisi abartıldığı zaman ortaya çıkan tekrarlı düşünce, davranış şekli ve duygu yoğunluklarının tümü narsist kişilik olarak tanımlanmaktadır.

Herkes övülmekten, beğenilmekten hoşlanır. Birinci grup insan bunu biraz fazla duyduğunda rahatsız olmaya başlar, tadında bırakılmasını ister. İkinci grup insan fazlasından rahatsız olmaz ama fazlası gelmediğinde de çok sorun etmeyip azıyla yetinir. Ancak üçüncü grup dediğimiz hastalıklı narsist grupta yer alanlar sürekli bu övgünün devam etmesini, dozajı artırılarak tekrar edilmesini ister ve bundan hoşlandığını ve daha fazlasını istediğini de belli eder.

Burada dikkat edilmesi gereken bir grubu ayrıca tanımlamak gerekir. İç dünyasında en büyük övgülere layık olduğunu düşünüp fırtınalar koparken dış dünyasında hiç bir övgüyü hak etmediğini söyleyen, övgü duyduğu zaman “ne gereği var” diye durdurmak isteyen karakter yapısı. Narsist kişiliğini dış dünyasında bastırırken aynı oranda iç dünyasında büyüten ve gittikçe daha saplantılı hale gelen karakter türü.

Add Comment