Narsist İnsan Kişilik Karakter Özellikleri Nedir

Narsist karakter sahibi bir insanın kişilik ve karakter özellikleri neler olduğunu bu yazıda sizlerle paylaşacağız. İlk sorumuz narsist karakter kişilik özellikleri nedir ile başlayalım.

Narsist insanın kişilik özellikleri

1) Eleştiriyle karşılaşacak olursa öfkelenir, utanç duyacağı ya da küçük düşeceği endişesiyle tepki verir. Bazen bu öfkeyi kendi içinde yaşayıp dile getirmeyebilir.
2) Çevresiyle kurduğu ilişkilerinde çıkarcılık/menfaat ön planda hareket edebilir. Kendi hedeflerine ulaşmak için çevresindeki insanları kullanabilir.
3) Kendisini her zaman çok önemli olduğunu düşünür ve bu duyguya inanır. Başarılarını ve yeteneklerini hem kendi iç dünyasında hem de çevresine açıklarken abartır. Hatta ortada gerçek bir başarısı olmasa da “özel” biri olduğunu düşünebilir.
4) Çok önemli, özel ve eşi bulunmaz biri olduğunu hisseder ve bu kendine has özellikleri de ancak “bazı” özel insanların anlayabileceğini düşünür.
5) Yüksek başarı, bitmez güç, mükemmel güzellik gibi fantezileri sürekli zihnindedir ve kafasında uğraşır.
6) Kendisinin ayrıcalıklı olduğuna inanır ve birçok imtiyazı hak ettiğini düşünerek beklenti içine girer.
7) Çevresinde seçkin olduğunu düşündüğü için her zaman ilgi ve saygı bekler.
8) Empati yapmayı bilmez.
9) Kıskançlık duyguları ile hareket etmesi Hastalıklı (patolojik) narsizm, bireyin kendi yaptığı ya da ürettiği bir şeyden oluşmayabilir. Daha çok doğuşuyla elde ettiği sağlık, dış görünüş, güzellik, zekâ ya da sonradan elde edilen zenginlik vb. gibi sahip olduğu niteliklerinden dolayı kendini büyük görmesidir.

Narsizmin hastalıklı olarak değerlendirilmesi normal narsizmde olduğu gibi kişinin zihninde denetleyici mekanizmanın bulunmamasına bağlıdır. Ortaya koyulmuş bir başarıdan ya da üretilen bir üründen/fikirden dolayı değil de kendi inisiyatifinden bağımsız olarak (güzellik, vücut yapısı, aile zenginliği gibi) sahip olunan bir şeyden dolayı üstünlük hisseden insanlar diğer insanları daha az dikkate alır ve daha az empati yaparlar.

Narsist Kişi Nasıl Belirlenir?

Narsist karakter kişilik özellikleri için kullanılan temel ayırt edici özellikler şöyledir :

a) Kibir (Üstünlük Duygusu)

kibir, üstünlük duygusu
Kibir

Kibir, insanın kendi ruhsal ve fiziksel özelliklerine aşırı değer yükleyerek kendini çevresindeki insanlardan daha önemli görmesidir. Narsistlerde kibirin yansıması, gittikleri her yerde özel ilgi göreceklerine ve üstün bir yeri hak ettiklerine inanma şeklinde olur. “Yaratıcının” dünyaya bir hediye olarak kendilerini gönderdiğini düşünürler. Fazlasıyla gururlu tiplerdir.
Kendisinin “seçilmiş/özel insan” olduğuna inancı, çevresindeki diğer insanları kendilerinden alçak olduğu konusundaki haklı gösterir. Bu saplantılı düşünce, onları insanlara karşı farklı tavırlara iter. Çevresindeki kişileri kendilerine hayran olmak için var olan insanlar olarak görürler ve onlara yüksekten bakarlar.
Sonuç olarak sergiledikleri bu tavır zamanla çevresinden tepki toplar ve bunu “anlamlandıramayan” narsist kendisini soyutlamaya başlar.

b) Tam/Tüm Güçlülük

Narsist kendini eşsiz ve büyük görür. Bu düşünce onu herşeye güç yetirebileceği hissine kaptırır. Tamgüçlülük ya da Tümgüçlülük şeklinde ifade edilen bu duygu gerçekte karşılığı olmasa da öyleymiş gibi davranmalarına yol açar.
İç dünyalarında kendilerini büyük görerek ve kendilerine hayran olarak tümgüçlü duygusunu pompalarken bir yandan da yeterli ilişki kuramadığı insanlardan sevgi açlığı çekerler.
Narsist kişiliğin iç dünyasına baktığımızda bilinç düzeyinde yoğun güvensizlik ve aşağılık hissi duyduklarını görebiliriz. Ancak bu aşağılık ve güvensizlik hisleri onu dış dünyaya karşı daha hırçın, büyüklenen ve tümgüçlü yönünü ortaya koymaya çalışan bir karaktere evirebilir.
Güce sahip olmak onlar için çok önemlidir. Bütün hayatlarında yükselmek ve güce kavuşmak için çalışırlar. Bu azmin sonucunda çok başarılı da olabilirler.
Güce kavuşma idealleri ve kendilerine olan aşırı öz güvenleri de çalıştıkları işlerde üstün başarı sağlamalarına katkı sağlar.

c) Dikkat Çekme / Teşhircilik

Teşhircilik, sosyal çevrede sürekli ilgi odağı olmaya yönelik genel bir eğilimdir. Çocukluk döneminden başlayıp tüm ömür boyunca farklı şekillerde yansımaları görülebilir.
Narsist kişiliklerde ise bu duygu daha yoğun yaşanır. Sürekli ilgi odağı olmayı isterler, insanların dikkatini çekmeyi severler ve ilgi çekebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
Ellerindeki enstrümanlardan, (kadın/erkek farketmeksizin) fiziksel çekiciliklerini kullanabilirler. Zekâ ve yetenek gibi becerileri olan narsist karakterler, görünüşlerine de çok dikkat ederler.
Fiziksel yapılarının, kıyafetlerinin ve güzelliklerinin başkalarının ilgisini çektiğini düşünürler.
Lüks ve dikkat çekici kıyafetler giyerler ve çevrelerinden bununla ilgili iltifat beklerler.
Hırçın ve sert narsist karakterine karşın bazı narsist karakterlerin yüzlerinde çevresine karşı (içten olmayan) sürekli bir gülümseme vardır.

d) Kabul Görme ve Onay Bekleme

Narsist karakter, her ne kadar kendisini çok güçlü ve üstün görse de aslında bu güç hissinin devamını sağlamak için çevresindeki insanlara bağımlıdırlar. Çevresinin kendisini sevmesini, kendisine hayranlık duymasını bekler.
Egoist tarafları çevresinden alacağı beğeni ve onayla beslendiğinden sürekli övgü ve onay bekler. Bekledikleri onayı alamadıklarında, yaptıkları çevresi tarafından kabul görmediğinde bunu kabullenemezler.
Yaptıklarına karşılık onay alamayıp bir de eleştiriyle karşılaşırlarsa öfke krizine girebilirler, aşırı tepki verebilirler ve eleştiriyi yapana karşı saldırıya geçip onu değersizleştirme/önemsizleştirme duygusuyla sözlü saldırı, küçük düşürme, yok sayma ve hakaret gibi davranışlar gösterebilirler.
Nadiren de olsa, bazen üzüntüyle bazen de alttan alarak ya da kendilerini hoşgörülü göstererek tavırlarını gizleyebilirler. Bu gelecekteki daha büyük bir hamlenin perdesi olabilir. (Narsist Hata Yaparsa! yazımız bu noktada ilginizi çekebilir.)

e) Liderlik ve Otorite

Narsist karakter kendisine çok güvenir. Yaptığı işlerde iddiacı ve azimlidir. Bundan dolayı risklere ve olumsuzluklara karşı fazlasıyla dayanıklıdırlar.
Başa oynama, en iyisi olma ve en yüksek pozisyonda bulunmaya hevesli olup kendisinin en başarılı ve en iyisi olacağına inancı tamdır.
Narsist, takım çalışmasından çok bireysel çalışmayı tercih eder. Takım çalışmalarında başarıyı takımıyla
paylaşmaktan daha çok kendilerine mal ederler. Bu yüzden takım arkadaşları ve çevrelerince pek fazla sevilmezler.
Takdir ve beğeni gördüklerinde kısa süreli başarı gösterebilirler. Sivil toplum kuruluşlarında, siyasi parti organizasyonlarında ve ticari yapılarda kendilerini belli edip yeteneklerini iyi sergilerler.
Başarıya ve övgüye olan açlıkları yanında güçlü, gösterişli olmaları ve başkalarını yönlendirmedeki etkili becerileri nedeniyle eğitim hayatında, iş hayatında ve STK’larda lider konumunda bulunurlar.

Bu yazıyı okurken çevrenizde ya da kendinizde neler gördünüz? Yorum kısmında paylaşın ve narsist karakterlerle bir arada yaşayan binlerce kişiye tecrübelerinizle yardımcı olun.

Add Comment